กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.2562


กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 9 ตุลาคมคม 2562 นายจาตุรณต์ คูสว่างศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เจริญวงษ์ หัวหน้างานผลิต พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.2562 ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน