กปภ.สาขาบ้านบึง ทำความสะอาดโรงกรองและถังตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เดือนตุลาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ทำความสะอาดโรงกรองและถังตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เดือนตุลาคม 2562


กปภ.สาขาบ้านบึง ทำความสะอาดโรงกรองและถังตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เดือนตุลาคม 2562

          วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายรัตนัย แสงสว่าง ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ดำเนินการล้างโรงกรองขนาดกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ซม.และถังตะกอน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายบ้านบึง ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) เพื่อให้เกิดระบบการดำเนินการจัดการผลิตและจ่ายน้ำอย่างมีคุณภาพ โดยโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ของ กปภ. มุ่งเน้นมาตรฐานกระบวนการผลิตจ่ายน้ำตั้งแต่การดูแลน้ำดิบต้นทางให้มีคุณภาพดี การผลิตน้ำสะอาดในโรงกรองน้ำที่มีขั้นตอนพิถีพิถัน รวมไปถึงการส่งจ่ายน้ำทางท่อเพื่อคงมาตรฐานความสะอาดจนถึงปลายทาง คือ ครัวเรือนประชาชนที่น้ำประปาจากก๊อกยังคงรักษามาตรฐานน้ำสะอาดปลอดภัย 

เลื่อนขึ้นข้างบน