ให้การต้อนรับ นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ให้การต้อนรับ นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง


ให้การต้อนรับ นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง

นายสมชาย  ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการการประปาส่วนภุมิภาคสาขาบางปะกงและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน