การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.6 มอบหมายให้ นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยฯ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้ารับฟังบรรยายหัวข้อ “2016 ปฏิบัติง่าย ๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)” ณ ห้องประชุม กปภ.ข.6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดย นายอทิศนันท์ ไทยเจริญ วิทยากรจากกลุ่มร่วมประหยัดพลังงานและสนับสนุนพลังงานทางเลือก ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานให้ถูกต้องและถูกวิธีเพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.6 มอบหมายให้ นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยฯ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้ารับฟังบรรยายหัวข้อ “2016 ปฏิบัติง่าย ๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)” ณ ห้องประชุม กปภ.ข.6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดย นายอทิศนันท์ ไทยเจริญ วิทยากรจากกลุ่มร่วมประหยัดพลังงานและสนับสนุนพลังงานทางเลือก ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานให้ถูกต้องและถูกวิธีเพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.6 มอบหมายให้ นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยฯ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้ารับฟังบรรยายหัวข้อ “2016 ปฏิบัติง่าย ๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)” ณ ห้องประชุม กปภ.ข.6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดย นายอทิศนันท์ ไทยเจริญ วิทยากรจากกลุ่มร่วมประหยัดพลังงานและสนับสนุนพลังงานทางเลือก ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานให้ถูกต้องและถูกวิธีเพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน

วันนี้ (8 พ.ย.2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.6 มอบหมายให้ นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยฯ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้ารับฟังบรรยายหัวข้อ "2016 ปฏิบัติง่าย ๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)"ณ ห้องประชุม กปภ.ข.6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดย นายอทิศนันท์ ไทยเจริญ วิทยากรจากกลุ่มร่วมประหยัดพลังงานและสนับสนุนพลังงานทางเลือก ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานให้ถูกต้องและถูกวิธีเพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน

เลื่อนขึ้นข้างบน