กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

               เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด นำโดยนายภิญโญ ทิพย์เนตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกปภ.สาขาฮอด

               การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน)​ เพื่อให้เกิดความผูกพัน ภายในองค์กร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมานำปัญหาอุปสรรค มาวิเคราะห์ พัฒนาการให้บริการผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นแนวทางให้บรรลุเป้าหมายในปี ๒๕๖๓ ต่อไป
 
              ทั้งนี้ นายภิญโญ ทิพย์เนตร ผจก.กปภ.สาขาฮอด ได้กล่าวยินดีต้อนรับ นายธันวา ศรีตะบุตร หัวหน้างาน ๗ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เนื่องจากได้รับตำแหน่งหัวหน้างานใหม่ และนางสาวณัฐรุจีกานต์ อินภาโรจน์ นักบัญชี ๖ ซึ่งย้ายมาปฏิบัติงาน ณ กปภ.สาขาฮอด 

เลื่อนขึ้นข้างบน