กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรม 5 ส.Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรม 5 ส.Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรม 5 ส.Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

            วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด นำโดย นายภิญโญ ทิพย์เนตร  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด       ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำ ประชาชนและผู้ที่เดินทางมาติดต่องานต่างๆ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบรั้วและริมถนนทางเข้าสำนักงาน  ทั้งนี้เป็นการสร้างกิจกรรมให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน และร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการประกอบการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน