การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 1/ 2563 ลงพื้นที่รอบตลาดเทศบาลอรัญญประเทศ แนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปา แนะนำวิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Line Official Account การประปาส่วนภูมิภาค #pwathailand #การประปาส่วนภูมิภาค เรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วครับ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 1/ 2563 ลงพื้นที่รอบตลาดเทศบาลอรัญญประเทศ แนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปา แนะนำวิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Line Official Account การประปาส่วนภูมิภาค #pwathailand #การประปาส่วนภูมิภาค เรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วครับ


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 1/ 2563 ลงพื้นที่รอบตลาดเทศบาลอรัญญประเทศ แนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปา แนะนำวิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Line Official Account การประปาส่วนภูมิภาค #pwathailand #การประปาส่วนภูมิภาค เรื่องง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วครับ

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ, พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 1/ 2563 ลงพื้นที่บริเวณรอบตลาดเทศบาลอรัญญประเทศ ในการให้คำแนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปา แนะนำวิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Line Official Account การประปาส่วนภูมิภาค ที่สามารถชำระค่าน้ำประปา/ตรวจสอบค่าน้ำประปา, ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ, แจ้งท่อแตก-รั่ว และติดตามประกาศการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Line Official Account การประปาส่วนภูมิภาค โดยได้รับความสนใจจากผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณรอบตลาดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน