กปภ.สาขาบางคล้า แนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปาผ่านPWA Line Official (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า แนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปาผ่านPWA Line Official


กปภ.สาขาบางคล้า แนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปาผ่านPWA Line Official

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า นำโดยนายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า และ นายสมโภชน์ สะมะโน มอบหมายให้ พนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า แนะนำช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา ผ่านช่องทาง

PWA Line Official เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน