กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา


กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ. สาขาปทุมธานี) นำโดยนายภวัต� แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี และนางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา และระบบการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ กปภ.สาขาปทุมธานี ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และขั้นตอนการจ่ายน้ำประปาก่อนจะมาเป็นน้ำประปาส่งจ่ายให้ประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอีกด้วย ณ สำนักงานการประปาปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง และสถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน