กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2/2563) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2/2563)


กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2/2563)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยผู้ช่วย ผจก. และหัวหน้างานในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2/2563) โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการเข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ พร้อมทั้ง การจัดกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ในโครงการเติมใจให้กันกับผู้ใช้น้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามข้อสั่งการของจังหวัดปทุมธานี พร้อมกันนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และการบำรุงเชิงป้องกัน (PM) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมันให้กับผู้ใช้น้ำที่เข้ามารับบริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน