การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส. สำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส. สำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส. สำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ,หัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส. ภายในสำนักงาน และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงาน ณ สำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารและโดยรอบให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน