กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒

            วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณโดยรอบสำนักงาน กปภ.สาขาพัทยา (พ)  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานอีกด้วย

 

 

 งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน