กปภ.สาขาฮอด ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฮอด ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


กปภ.สาขาฮอด ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

               เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด โดยนายภิญโญ ทิพย์เนตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด มอบหมายให้นายภูมิชาญ ตันวงศ์ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด  เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

               เหล่าข้าราชการหน่วยงานต่างๆ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี

              ถือเป็นการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เลื่อนขึ้นข้างบน