กปภ.สาขาฮอด ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฮอด ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.


กปภ.สาขาฮอด ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

               วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด โดยนายภิญโญ ทิพย์เนตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด                   มอบหมายให้นายภูมิชาญ ตันวงศ์ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนจิตอาสาในอำเภอฮอด จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดชัยชนะ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี

เลื่อนขึ้นข้างบน