กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day


กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดย นายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม Big cleaning day และ 5 ส. ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเป็นการสร้างความสามัคคีของพนักงานภายในหน่วยงานอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน