ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุริยะ ป้านนาค

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา
ที่อยู่
24 ม.1
ต.ถ้ำน้ำผุด
อ.เมือง
จ.พังงา
82000
โทรศัพท์
0-7641-2156
โทรสาร
0-7641-1156
Email
SuriyaP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,920 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 12,720 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 324,920 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 317,334 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 194,323 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการทับปุด องค์การบริหารส่วนตำบล ทับปุด คลองมะรุ่ย 1,185 342
2 หน่วยบริการทับปุด องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญ 629 152
3 หน่วยบริการทับปุด เทศบาลตำบล ทับปุด 1,193 640
4 แม่ข่ายพังงา องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะปันหยี ขุมเหมืองสินทอง , คลองพังงา , ฝายบ้านปากโตน 2,853 844
5 แม่ข่ายพังงา องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำน้ำผุด 4,464 2,271
6 แม่ข่ายพังงา องค์การบริหารส่วนตำบล นบปริง 4,480 1,640
7 แม่ข่ายพังงา องค์การบริหารส่วนตำบล ตากแดด 1,041 378
8 แม่ข่ายพังงา เทศบาลเมือง พังงา 10,874 5,616
รวม 26,719 11,883

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประชุมหารือแนวทางในวางแผนการตรวจสอบประจำปี วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2204 สำนักงานใหญ่
2 19/06/2019 กปภ. ทั่วประเทศ พร้อมรับมืออุทกภัยในปี 62
3 19/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 17/2562 ณ หน่วยบริการเชียงแสน
4 19/06/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) เข้าพบนายอำเภอเมืองขอนแก่น
5 19/06/2019 กปภ.ข.10 จัดประชุมแนวทางการจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนงานด้านการผลิตจ้างเหมาผลิตน้ำ แก่ กปภ.สาขาในสังกัด
6 19/06/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2562
7 19/06/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการน้ำดื่ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ
8 19/06/2019 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และสนับสนุนน้ำดื่ม
9 19/06/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk)
10 19/06/2019 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/06/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 12.00 น._19/06/62
2 20/06/2019 ท่อแตก PE ขนาด 110 ,มม. ม. 3 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
3 20/06/2019 กปภ.สาขาบ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 14.00 น._19/06/62
4 20/06/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ บ้านนายธงชัย _20/06/62
5 20/06/2019 ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
6 20/06/2019 กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงตลาดเทศบาลเวียงสา_20/06/62
7 20/06/2019 กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ งานวางท่อขยายเขต บริเวณ จากบ้านกำนันแระเดิม ถึงบ้านนายธงชัย ม.5_20/06/62
8 19/06/2019 น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล
9 19/06/2019 กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิดน้ำดอนทราย และสถานีผลิตน้ำไพรสะเดา_169/06/62
10 19/06/2019 กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณบ้านหนองอีหล่อ_19/06/62
เลื่อนขึ้นข้างบน