กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3/2563


กปภ.สาขาพังงาจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3/2563

     กปภ.สาขาพังงา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยนายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เน้นย้ำเรื่อง การจัดเตรียมแหล่งน้ำดิบ การลดน้ำสูญเสีย หาท่อแตกรั่ว แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล PM พร้อมทั้งกำชับให้ทุกงานเคร่งครัด เฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยและการบริการในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มีความตั้งใจ ร่วมมือกันเพื่อองค์กรอย่างเต็มกำลัง  และได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 1/2563 ได้แก่ นางสาววรรณธณี หนูทอง พนักงานการเงินและบัญชี 6  และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน