โครงการมุ่งมั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (พบปะพูดคุยผู้ใช้น้ำรายใหญ่) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงการมุ่งมั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (พบปะพูดคุยผู้ใช้น้ำรายใหญ่)


โครงการมุ่งมั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (พบปะพูดคุยผู้ใช้น้ำรายใหญ่)

     วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยนายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา เข้าพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ของกปภ.สาขาพังงา ภายใต้โครงการม่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันในส่วนของกิจกรรมนี้ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนเทคนิคพังงา ,เรือนจำพังงา,เทศบาลเมืองพังงา ได้พูดคุยกับผู้รับผิดชอบดูแลระบบประปาภายในหน่วยงานนั้นๆ และแนะนำ PWA Line Official บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำผ่านไลน์ Line มือถือ

เลื่อนขึ้นข้างบน