โครงการมุ่งมั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (พบปะพูดคุยผู้ใช้น้ำรายใหญ่) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงการมุ่งมั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (พบปะพูดคุยผู้ใช้น้ำรายใหญ่)


โครงการมุ่งมั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (พบปะพูดคุยผู้ใช้น้ำรายใหญ่)

   วันที่ 8 มกราคม 2563 โดยนายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา        เข้าพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ของ กปภ.สาขาพังงา ภายใต้โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ในส่วนของกิจกรรมนี้ได้ลงพื้นที่ แขวงทางหลวง            แขวงทางหลวงชนบท , หจก.กัลปพฤกษ์ , โรงแรมเลอเอราวรรณ , ห้างบิ๊กซี และโรงพยาบาลพังงา  ได้พูดคุยกับผู้รับผิดชอบดูแลระบบประปาภายในหน่วยงานนั้นๆ และแนะนำ PWA Line Official บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำผ่านไลน์ Line มือถือ

เลื่อนขึ้นข้างบน