การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

 

วันที่ 11มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน มอบหมายให้ นางอารีรัตน์ บุญเทศ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษ์ กปภ.แจกให้เด็ก กับประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน