กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา


กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ. สาขาปทุมธานี) นำโดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี และนางสาวจงจิตร์ ศรีแก่นกูด ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด  ในการเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิต และปริมาณน้ำที่จะส่งจ่ายให้กับทางบริษัทได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ เนื่องจาก อยู่ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง และน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ค่าความเค็มเกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบกับระบบผลิตของทางบริษัทฯ จากการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาของ กปภ.สาขาปทุมธานี เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน