กปภ .สาขาลำปาง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ .สาขาลำปาง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563


กปภ .สาขาลำปาง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้ง  ปี 2563

                                        วันอังคารที่    ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๓    เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป   นายอนุชา    ศิริบวรเดช    ผจก.กปภ.สาขาลำปาง    ได้ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง  ปี   ๒๕๖๓   นำโดย          นายณรงค์ศักดิ์    โอสถธนากร   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานชลประทานที่  ๒, ผอ.โครงการชลประทานลำปาง, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง,  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   ปี ๒๕๖๓   ณ  โ ครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว      สลิลทิพย์    สุนทะโรจน์

เลื่อนขึ้นข้างบน