กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2563


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2563

           เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี มอบหมายให้ นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น 1) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2563 ติดตามผลการดำเนินงาน พบปะ สนทนาระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน รับฟังปัญหา นำมาแก้ไขปรับปรุงการให้บริการดียิ่งขึ้น โดยได้ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ  การประชาสัมพันธ์ช่องการการชำระเงินผ่านไลน์ @pwathailand และการดำเนินกิจกรรม CSR เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี (พ)

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

 โทรศัพท์. 038-274865-9 ต่อ 109

เลื่อนขึ้นข้างบน