การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่  ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

วันนี้ (14 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภุมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด นำตะกร้าของที่ระลึก กปภ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ แด่ท่านสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ท่านกีรติศักดิ์  ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ และท่านหราบ  หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้การอนุเคราะห์และสนับสนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เป็นอย่างดีเสมอมา 

เลื่อนขึ้นข้างบน