การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง มอบของขวัญที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง มอบของขวัญที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง มอบของขวัญที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

นายสมชาย ตันฑุลวาณิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง  มอบหมายให้นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง  เข้าพบผู้ใช้น้ำพร้อมมอบของขวัญที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563  และได้พบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำ ให้ทราบสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปา โดยขอความร่วมมือให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ใช้น้ำheartheart

เลื่อนขึ้นข้างบน