กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง


กปภ.สาขาลำปาง  มอบน้ำดื่มบรรจุขวด  ให้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

                         วันจันทร์ที่   ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๓  เวลา ๑๒.๐๐ น.  นายอนุชา   ศิริบวรเดช    ผจก. กปภ.สาขาลำปาง    มอบหมายให้    นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์    พนักงานการเงินและบัญชี    มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์  กปภ.  จำนวน   ๕๐๐  ขวดให้แก่  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง    เพื่อใช้ในกิจกรรมประชุมสภากาแฟ  ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๓    ณ   โครงการชลประทานลำปาง    ตำบลบ่อแฮ้ว   อำเภอเมือง    จังหวัดลำปางรจังหวัดลำปาง  

                  นางสลิลทิพย์ สุนทะโรจน์     ภาพ  :  ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน