การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร กิจกรรมร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร กิจกรรมร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร กิจกรรมร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป

วันนี้ ( 22 มกราคม 2563) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูปเพื่อทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 องค์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคันทรีปาร์ค

เลื่อนขึ้นข้างบน