ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร
ที่อยู่
259/1 ถ.ประชาอุทิศ
ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง
จ.ชุมพร
86000
โทรศัพท์
0-7751-1159
โทรสาร
0-7750-3742 ต่อ 125
Email
SukridK@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 35,908 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 60,720 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,677,545 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,480,930 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 804,433 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล บางลึก คลองท่าตะเภา 7,979 3,246
2 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล วังใหม่ 3,462 1,228
3 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล หาดทรายรี 2,175 975
4 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล บางหมาก 6,748 2,124
5 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล ขุนกระทิง 2,723 1,938
6 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล นาชะอัง 6,772 3,307
7 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล ตากแดด 6,403 3,050
8 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งคา 1,831 684
9 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล นาทุ่ง 3,162 1,462
10 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ 6,913 4,659
11 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา 1,808 990
12 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล วังไผ่ 2,985 1,348
13 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล หาดพันไกร 4,457 1,748
14 แม่ข่ายชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบล สะพลี 1,388 783
15 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล ท่ายาง 8,275 3,382
16 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล สะพลี 1,226 437
17 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล วังไผ่ 6,740 4,436
18 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลตำบล ปากน้ำชุมพร 6,813 3,386
19 แม่ข่ายชุมพร เทศบาลเมือง ชุมพร 15,499 9,917
รวม 97,359 49,100

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/09/2019 กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2562 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562
2 19/09/2019 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดอบรม On The Job Training ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
3 19/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562
4 19/09/2019 กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา เเละ วิธีการประหยัดน้ำ
5 19/09/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Morning Talk สนทนายามเช้า ครั้งที่ 11/62
6 19/09/2019 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี 2562
7 19/09/2019 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข8 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
8 19/09/2019 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 4
9 19/09/2019 กปภ.สาขาอำนาจเจริญออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
10 19/09/2019 กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร ประจำปี2562

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/09/2019 กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถนนเชียงใหม่สันกำแพงสายเก่า _19/09/62
2 19/09/2019 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเครื่องสูบน้ำขัดข้อง บริเวณ โรงกรองน้ำจังหาร _19/09/62
3 19/09/2019 กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทำการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง บริเวณสะพานข้ามไปบ้านตะคลองหลง _19/09/62
4 19/09/2019 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 600 มม. บริเวณ ถนนถังสูงเนินไร่ 2 _19/09/62
5 19/09/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว(Step test) บริเวณ ต.หนองน้ำใหญ่ _19/09/62
6 19/09/2019 กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านหมูกระทะนิวเตอร์ _19/09/62
7 19/09/2019 กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ มบ.เอกกรกิจ _19/09/62
8 19/09/2019 กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ทางเข้าค่าย ร.13 พัน 2 _19/09/62
9 19/09/2019 กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำพระกลางทุ่ง _19/09/62
10 19/09/2019 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ซ่อมท่อรั่ว ขนาด PVC 300 มม. บริเวณหน้าร้านยาง Cockpit หน้าค่าย
เลื่อนขึ้นข้างบน