ดูแลเขาดูแลเรา ร่วมบูรณาการและให้การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ต้านภัยแล้ง โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ดูแลเขาดูแลเรา ร่วมบูรณาการและให้การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ต้านภัยแล้ง โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร


ดูแลเขาดูแลเรา ร่วมบูรณาการและให้การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ต้านภัยแล้ง โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

วันนี้ ( 27 มกราคม 2563) ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรและพนักงานในสังกัด ร่วมให้การสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากปี 2563 ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากเป็นอันดับสองในรอบ 40 ปี นับตั้งแต่ปี 2522 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยต้องเผชิญฝนแล้งยาวนานจนถึงเดือน มิ.ย. โดยคาดว่าปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ 3-5 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ซึ่งจังหวัดชุมพร ได้เตรียมแผนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2563การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำ จึงต้องมีการวางแผนในจัดหาแหล่งน้ำสำรอง การผลิตน้ำ การจ่ายน้ำและการลดน้ำสูญเสียในช่วงหน้าแล้ง

เลื่อนขึ้นข้างบน