กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่จัดโครงการ “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พร้อมให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่จัดโครงการ “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พร้อมให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563


กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่จัดโครงการ “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” พร้อมให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาปทุมธานี นำโดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์ หัวหน้างานบริการฯ 1 , นายพนัส คงพัฒน์ยืน หัวหน้างานบริการฯ 2, นางสาวตุลากาล สังคะหะ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในการออกหน่วยครั้งนี้ได้ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการรับแจ้งเกี่ยวกับระบบน้ำประปา,แนะนำเกี่ยวกับการชำระค่าน้ำประปาผ่าน Application และแจกเอกสารแจกฟรีเกี่ยวกับ กปภ. ณ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ ม.4 , ม.5 และ ม.6 ต.บางหลวง สนใจมายื่นคำร้องขอติดตั้งมากกว่า 70 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน