ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำสวนสน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำสวนสน


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำสวนสน

กปภ.สาขาในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผจก.กปภ.สาขาบางปะกง และนายบรรจง ศรีสุข ผจก.กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา, นายนิกร หมวกสีปาน ผจก.กปภ.สาขาบางคล้า  ให้การต้อนรับดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายธเนศ ปลื้มคิด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตและผู้ติดตามที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำสวนสน  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ติดตามการดำเนินงานของสถานีผลิตน้ำประปา พร้อมรับฟังการบริหารจัดการน้ำบริเวณสถานีผลิต และร่วมหารือแนวทางการผันน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา
โดยลงพื้นที่ดูงานที่สถานีผลิตน้ำประปาจังหวัดฉะเชิงเทรา ,สถานีผลิตน้ำประปาบางปะกง และสถานีผลิตน้ำประปาบางคล้าด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน