การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมแจกขนมแก่ผู้พิการเนื่องในกิจกรรมวันคนพิการสากลปี 2563 ณ หอประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมแจกขนมแก่ผู้พิการเนื่องในกิจกรรมวันคนพิการสากลปี 2563 ณ หอประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมแจกขนมแก่ผู้พิการเนื่องในกิจกรรมวันคนพิการสากลปี 2563 ณ หอประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายนางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำขนมแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการเนื่องในกิจกรรมวันคนพิการสากลปี 2563 เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ณ หอประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 

เลื่อนขึ้นข้างบน