กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี จัดโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า DSM (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี จัดโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า DSM


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี จัดโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า DSM

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัด โครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ประจำปี 2563 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ สนามกีฬาชลบุรี เอฟซี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยได้สำรวจ ประเมิน เก็บภาพรวม พร้อมกำหนดพื้นที่สาธิตย่อย (กิจกรรม 3R และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ) และเตรียมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว เครื่องนับจำนวน เก็บข้อมูลศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้น้ำ ตามแผนดำเนินโครงการ

 

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

โทรศัพท์. 038-274865-9 ต่อ 109

เลื่อนขึ้นข้างบน