กปภ.ขลุง ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ขลุง ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่


กปภ.ขลุง ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ำ รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และรับฟังปัญหาขอร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้น้ำ พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ณ วัดตรอกนองล่าง หมู่ที่ 5 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน