กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับมูลนิธิทัพพระยา ๒๓๑๐ เดินรณรงค์ในโครงการ “รณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดทรัพยากร” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับมูลนิธิทัพพระยา ๒๓๑๐ เดินรณรงค์ในโครงการ “รณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดทรัพยากร”


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับมูลนิธิทัพพระยา ๒๓๑๐ เดินรณรงค์ในโครงการ “รณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดทรัพยากร”

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับมูลนิธิทัพพระยา ๒๓๑๐ เดินรณรงค์ในโครงการ "รณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดทรัพยากร" บริเวณตลาดวัดชัยมงคล จนถึงบริเวณซอยบัวขาว พัทยาใต้ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับประหยัดน้ำ พร้อมแจ้งประชาชนถึงสถานการณ์ภัยแล้งของเมืองพัทยา โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ได้มีแนวคิดให้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและห้างร้านต่างๆ ตลอดจนนักท่องเที่ยว เกิดจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดการใช้น้ำของประชาชนในชีวิตประจำวัน "ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า" เพื่อให้พัทยาสามารถผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งนี้ให้ได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน