กปภ.สาขาบ้านตาขุน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ไฟฟ้าขอน้ำ ประปาขอไฟ" ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ไฟฟ้าขอน้ำ ประปาขอไฟ" ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ไฟฟ้าขอน้ำ ประปาขอไฟ" ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.40 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ"ไฟฟ้าขอน้ำประปาขอไฟ" ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)  โดยมีนายลือชา  นาคอุดมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ"ไฟฟ้าขอน้ำประปาขอไฟ"

                  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ"ไฟฟ้าขอน้ำประปาขอไฟ" เพื่อให้เกิดความสะดวกของประชาชนที่จะขอรับการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา ณ จุดบริการเดียว และเป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันของผู้ร่วมโครงการในอนาคตที่จะเพิ่มการบริการให้ครบถ้วนมากขึ้นนอกเหนือจากการรับคำร้อง

เลื่อนขึ้นข้างบน