ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายสิงหะนาท ธานีรัตน์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน
ที่อยู่
90/18 หมู่ 4 ถ.สุราษฏร์-ตะกั่วป่า
ต.เขาวง
อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี
84230
โทรศัพท์
0-7739-7325
โทรสาร
0-7739-7325
Email
SinghanatT@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 4,188 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 6,360 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 145,269 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 140,797 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 80,452 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการเชี่ยวหลาน เทศบาลตำบล บ้านเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา 4,574 1,852
2 หน่วยบริการคีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าขนอน คลองพุมดวง 1,097 360
3 หน่วยบริการคีรีรัฐนิคม องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว 1,275 607
4 หน่วยบริการคีรีรัฐนิคม เทศบาลตำบล ท่าขนอน 1,981 1,068
5 หน่วยบริการพนม องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นยวน รับน้ำจากแม่ข่ายบ้านตาขุน 1,708 1,039
6 หน่วยบริการพนม องค์การบริหารส่วนตำบล พนม 24 2
7 หน่วยบริการพนม เทศบาลตำบล พนม 1,985 778
8 แม่ข่ายบ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนตำบล เขาวง คลองพุมดวง 1,085 479
9 แม่ข่ายบ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนตำบล พะแสง 1,418 793
10 แม่ข่ายบ้านตาขุน เทศบาลตำบล บ้านตาขุน 2,476 1,766
รวม 17,623 8,744

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมแจกน้ำดื่มในพิธีถวายเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺมหาเถระ)
2 25/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 25/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ และกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
4 25/02/2020 กปภ.สาขาเทิง จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในพื้นที่บ้านร่องริว หมู่ 12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
5 25/02/2020 กปภ.สาขาเทิง น้อมนำทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องสักการะแก่พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานในวาระครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนาของ กปภ.
6 25/02/2020 กปภ.สาขามหาสารคาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (water safety plan)
7 25/02/2020 กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2563
8 25/02/2020 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมประชุมโครงการ ประชาคมท้องถิ่น อบจ.ชลบุรี ปีงบประมาณ 2563
9 25/02/2020 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk
10 25/02/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563 ณ บริเวณหมู่บ้านมั่นคงชุมชนสะดืออีสาน ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 26/02/2020 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการย้ายแนวท่อขนาด 600 มม. เพื่อหลบการก่อสร้าง บริเวณ ทางหลวง กม.ที่ 175+737_25/02/2563
2 26/02/2020 กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ การตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ ปากซอยเขาดิน 24 _25/02/2563
3 26/02/2020 กปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. และPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ปากซอยอุดมพรเฟอร์นิเจอร์ _26/02/63
4 26/02/2020 กปภ.สาขาขอนแก่น แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนิการทำ Step_Test ตรวจสอบท่อแตกรั่ว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.00-01.00 น.โดยประมาณ_29/02/2563
5 26/02/2020 ปภ.สาขาระนอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. และ ท่อ PE ขนาด 110 มม._22/02/2563
6 26/02/2020 กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณสถานที่ก่อสร้าง สถานีจ่ายน้ำลำไทร ต.ลำไทร_26/2/2563
7 25/02/2020 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณหมู่บ้านถนนใหญ่ _25/02/63
8 25/02/2020 กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแรงสูง บริเวณภายในกปภ.สาขาพิจิตร_25/2/2563
9 25/02/2020 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 500มม. (ท่อลึกขนาด 5เมตร) บริเวณ หน้าปั๊มปตท. ถนนบายพาส_25/2/2563
10 25/02/2020 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 500มม. (ท่อลึกขนาด 5เมตร) บริเวณ หน้าปั๊มปตท.ถนนบายพาส _25/02/63
เลื่อนขึ้นข้างบน