ผู้จัดการ กปภ. สาขาระยองและสาขาบ้านฉาง เข้าพบ ผอ.โครงการชลประทานระยอง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้จัดการ กปภ. สาขาระยองและสาขาบ้านฉาง เข้าพบ ผอ.โครงการชลประทานระยอง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ


ผู้จัดการ กปภ. สาขาระยองและสาขาบ้านฉาง เข้าพบ ผอ.โครงการชลประทานระยอง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาระยองและนายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านฉาง เข้าพบนายธีรยุทธ  ศรีสุเทพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระยอง ณ สำนักงานชลประทานระยอง โดยได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี ๒๕๖๓ และการวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำประปา ให้บริการประชาชนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน