ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)


ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)

โครงการ "ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)" เมื่อวันอัพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ลูกค้าได้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ภายในห้องน้ำชาย ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)  โดยนายปวริศสิทธิ์ เนียมเงิน ตำแหน่ง พนักงานประปา ๕ สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ดังกล่าวได้ จึงมอบให้แก่งานลูกค้าสัมพันธ์ประกาศและติดตามหาเจ้าของ ซึ่งลูกค้าได้เดินทางมารับกระเป๋าสตางค์คืนในวันเดียวกัน เวลา ๑๘.๐๐ น. อันเป็นที่ประทับใจและได้รับการขอบคุณจากลูกค้าอย่างมาก เนื่องจากภายในกระเป๋าสตางค์มีบัตรสำคัญจำนวนมาก

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน