กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดสุทธาวาส ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดสุทธาวาส ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดสุทธาวาส ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) โดยนายภวัต  แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวจงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โดยได้ให้บริการด้านต่างๆ คือ บริการรับแจ้งเกี่ยวกับระบบน้ำประปา ,บริการรับชำระค่าน้ำประปา ,แนะนำเกี่ยวกับการชำระค่าน้ำประปาผ่าน Application และแจกเอกสารแจกฟรีเกี่ยวกับ กปภ. ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยือนและพบปะพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิด ณ วัดสุทธาวาส ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน