การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ในโอกาสเข้าเยี่ยม เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ในส่วนของระบบจำหน่าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ในโอกาสเข้าเยี่ยม เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ในส่วนของระบบจำหน่าย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ในโอกาสเข้าเยี่ยม เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ในส่วนของระบบจำหน่าย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดย นายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับ นายสุเทพ  เขตวรรณ์ รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ในการเข้าเยี่ยม    รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ในส่วนของระบบจำหน่าย แก่ กปภ.สาขากระบี่  เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาบริการ ให้เกิดความมั่นคง พร้อมให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน