กปภ. สาขาบ้านตาขุน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันวิภาวดีรังสิต” ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สาขาบ้านตาขุน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันวิภาวดีรังสิต” ประจำปี 2563


กปภ. สาขาบ้านตาขุน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน  “วันวิภาวดีรังสิต” ประจำปี 2563

          วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ได้มอบหมายให้ พนักงานในสังกัด เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันวิภาวดีรังสิต" ประจำปี 2563 เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายและรำลึกถึงคุณงามความดี แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าวงวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต บริเวณจุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎรธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน