การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในกิจกรรม เดินวิ่ง เสริมสร้างสุขภาพให้กับเยาวชนและประชาชน ภายใต้ชื่อ “FFT Kasat Thumsua Run For Fun 2020” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในกิจกรรม เดินวิ่ง เสริมสร้างสุขภาพให้กับเยาวชนและประชาชน ภายใต้ชื่อ “FFT Kasat Thumsua Run For Fun 2020”


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในกิจกรรม เดินวิ่ง เสริมสร้างสุขภาพให้กับเยาวชนและประชาชน ภายใต้ชื่อ “FFT Kasat Thumsua Run For Fun 2020”

วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด แก่เยาวชนและประชาชน เนื่องในกิจกรรม เดินวิ่ง เสริมสร้างสุขภาพให้กับเยาวชนและประชาชน ภายใต้ชื่อ "FFT Kasat Thumsua Run For Fun 2020"ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตำบลพังกาญจน์  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน