การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรม Love Krabi สู่ krabi goes green ลดงดถุงพลาสติก มอบถุงผ้า เนื่องวันแห่งความรัก พร้อมออกหน่วยบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรม Love Krabi สู่ krabi goes green ลดงดถุงพลาสติก มอบถุงผ้า เนื่องวันแห่งความรัก พร้อมออกหน่วยบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมกิจกรรม Love Krabi สู่ krabi goes green ลดงดถุงพลาสติก มอบถุงผ้า เนื่องวันแห่งความรัก พร้อมออกหน่วยบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา การการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายนางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำพนักงานในสังกัดร่วมพีธีเปิดกิจกรรม Love Krabi สู่ krabi goes green ลดงดถุงพลาสติก มอบถุงผ้า เนื่องวันแห่งความรัก พร้อมออกหน่วยบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อสนับสนุน นับเป็นกิจกรรมส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนและประชาชน ตระหนัก ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ธรรมชาติ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่โกกรีน และ ลดงดใช้ พลาสติกตามนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน