การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 . การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ได้มอบหมายให้ นางชุติมา ฉิมนุมาศ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณเขาบรรทัด บ้านท่าเส้น ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมต้อนรับและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน