กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการประปาทันใจ ประจำปี ๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการประปาทันใจ ประจำปี ๒๕๖๓


กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการประปาทันใจ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นาพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ๗ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน ๘ งานอำนวยการ รักษาการแทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม มอบหมายให้ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ออกให้บริการโครงการประปาทันใจ ให้บริการกับลูกค้าที่แจ้งยางหูมาตรเปื่อย และได้ทำเปลี่ยนยางหูมาตร บริเวณหมู่บ้านพนมแลนด์ หมู่ที่ ๒ ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำที่ใสสะอาดและมีคุณภาพ ตามมาตราฐาน กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน