กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดย นายชัยทัช   อิ้ดแสง ผู้จัดการ กปภ.สาขาแหลมฉบัง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้จัดการได้รายงานสถานการณ์น้ำดิบในปัจจุบัน ซึ่งมีปริมาณน้อย และมอบหมายให้งานผลิตและงานบริการฯ ปฏิบัติตามแผนการลดแรงดันน้ำในช่วงเวลากลางคืน เวลา 22.00 – 04.00 น. พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำในทุกช่องทางการสื่อสาร

เลื่อนขึ้นข้างบน