ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชัยทัช อิ้ดแสง

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
ที่อยู่
215 หมู่ 9
ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
20230
โทรศัพท์
038-350447-8
โทรสาร
038-768408
Email
ChaitatI@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 53,881 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 49,757 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,403,505 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,031,186 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,746,841 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา 109.650 อ่างเก็บน้ำหนองค้อ และ อีสต์วอเตอร์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.อ่าวอุดม อ.ศรีราชา 3.790 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 เคหะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง 0.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 113.440

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 11/06/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ได้รับการตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2561
2 29/05/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
3 24/05/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
4 07/05/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)
5 03/05/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ
6 02/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 960 ขวด ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนโครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 5
7 28/04/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดทำบุญประจำปี ณ โรงกรองน้ำไร่หนึ่ง
8 23/04/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน เมษายน 2561
9 19/04/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)
10 19/04/2018 กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง ออกเก็บตัวอย่างน้ำประปา จำนวน23 ชุมชน
เลื่อนขึ้นข้างบน