กปภ.สาขาปากท่อ และ กฟภ.สาขาย่อย อ.วัดเพลง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) โครงการ "วัดเพลงสะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากท่อ และ กฟภ.สาขาย่อย อ.วัดเพลง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) โครงการ "วัดเพลงสะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา"


กปภ.สาขาปากท่อ และ กฟภ.สาขาย่อย อ.วัดเพลง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) โครงการ "วัดเพลงสะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา"

วันนี้ (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ มอบหมายให้นายพันธ์ทวี สุขทั่วญาติ หนง. 8 งานผลิต ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "วัดเพลงสะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา"  มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการขอรับบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ประชาชนสามารถขอน้ำใช้น้ำประปา - ไฟฟ้า แจ้งท่อแตก ท่อรั่ว ไฟฟ้าตก และ ไฟฟ้าดับ ได้ที่จุดบริการเดียว โดยมีนายประหยัด ป้อมปราณี  ผจก.กฟภ.สาขาย่อย อำเภอวัดเพลง ร่วมลงนามในพิธีฯ ณ สนง.กปภ.สาขาปากท่อ

เลื่อนขึ้นข้างบน