กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส -(COVID-19) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส -(COVID-19)


กปภ.สาขาสุไหง โก-ลก ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส -(COVID-19)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดยผู้จัดการอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์

ได้มอบหมายให้ นายบาฮารู เจ๊ะบือราเฮง ตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ จัดหามาตรการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวัง

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) โดยจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือและแจกหน้ากากอนามัย (จำนวนจำกัด

) ให้กับลูกค้าที่มาติดต่อ พร้อมนี้ได้กำชับให้พนักงานในสังกัด ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน